Giải pháp thành phố thông minh
Thành phố thông minh là xu thế phát triển của tất cả các đô thị trên thế giới. Giải pháp sẽ là động lực trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng lối sống của người dân trong tương lai.
Nắm bắt xu thế đó, GTEL ICT nghiên cứu và cung cấp bộ giải pháp giúp xây dựng Thành phố thông minh bao gồm quản lý nghiệp vụ và CSDL vi phạm TTATGT, giám sát an ninh trật tự và vi phạm giao thông, quản lý giao thông, tiết kiệm năng lượng đến quản trị điện tử, hệ thống chiếu sáng thông minh,...
Phần mềm Quản lý nghiệp vụ và CSDL Vi phạm TTATGT
Phần mềm Trung tâm giám sát an ninh trật tự và vi phạm giao thông (GSAFE-C3)
Giải pháp đỗ xe thông minh
Giải pháp đầu cuối mạnh mẽ, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí. Giải pháp bao gồm camera, bộ định tuyến, bộ mở rộng phạm vi và cơ sở hạ tầng máy chủ cao cấp.
Tiện ích thông minh
Cung cấp bộ giải pháp trong lĩnh vực năng lượng và tiện ích thông minh như: Hệ thống sạc điện cho phương tiện, hệ thống giám sát, hệ thống đo đạc thông minh.
Quản trị điện tử
Hệ thống cung cấp cho bộ phận phát triển đô thị khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ để quản lý thông tin có tổ chức và tăng cường sự tham gia của người dân.
Hệ thống chiếu sáng thông minh
Giải pháp chiếu sáng thông minh giúp tiết kiệm năng lượng và tối ưu công năng sử dụng.