Dịch vụ tư vấn và đào tạo
công nghệ thông tin
Tại GTEL ICT, Tư vấn và đào tạo Công Nghệ Thông Tin là một trong những lĩnh vực cốt lõi của chúng tôi. GTEL ICT luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về tư vấn thiết kế triển khai và quản trị các hệ thống từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn.
Dịch Vụ Tư Vấn Công Nghệ Thông Tin
Xây dựng kế hoạch chiến lược
công nghệ thông tin
Chúng tôi xác định chiến lược, lộ trình Công Nghệ Thông tin, từ đó lựa chọn, thiết kế và triển khai các giải pháp hiện đại mang tính đột phá.
Bảo mật
công nghệ thông tin
Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu về bảo mật Công Nghệ Thông Tin và các nghiệp vụ xử lý các rủi ro trong quá trình vận hành và sử dụng các hệ thống; giúp bảo vệ dữ liệu thông tin của người dùng.
Quản trị
công nghệ thông tin
Chúng tôi đề xuất cơ cấu, quản trị Công Nghệ Thông Tin, các quy trình và tiêu chuẩn cần thiết để quản lý, giám sát và kiểm soát Công Nghệ Thông Tin trong doanh nghiệp.
Dịch Vụ Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin
GTEL ICT tập trung vào đào tạo trong lĩnh vực an ninh mạng với các chuyên gia bảo mật có nhiều năm kinh nghiệm thực tế.
Kết hợp các chuyên gia an ninh mạng hàng đầu Bộ Công an với các đơn vị để tổ chức đào tạo và cấp giấy chứng nhận của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an.
Đội ngũ chuyên môn của Công ty nắm bắt tất cả các xu hướng hiện đại về an ninh mạng và sẵn sàng chia sẻ kiến thức tích lũy trong việc phát triển các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực an toàn thông tin.
Cung cấp các chương trình đào tạo phù hợp với các cấp độ đào tạo khác nhau trong lĩnh vực an ninh mạng, cho phép truyền đạt các thông tin giá trị bằng ngôn ngữ dễ hiểu cho người dùng.
Phương thức thực hiện