HỆ THỐNG KIỂM SOÁT AN NINH, CAMERA GIÁM SÁT

Project Name Hệ thống kiểm soát an ninh, Camera giám sát
Khách hàng Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Năm 2017
Tên dự án cung cấp thiết bị thuộc dự án hệ thống tích hợp camera giám sát nơi công cộng trên địa bàn Quận 1