Gắn kết để thành công

11/06/2020

     Hàng năm Công ty Gtel ICT thường xuyên tổ chức các hoạt động Team Building nhằm tạo ra nhiều cơ hội cho nhân viên hào hứng cùng nhau tham gia các hoạt động tập thể sẽ giúp các thành viên trong Công ty ngày càng đoàn kết, phấn chấn và đẩy mạnh hiệu qquả công việc.