Về chúng tôi

  • Công ty TNHH Công nghệ thông tin và Truyền thông Gtel (GTEL ICT), Tổng công ty Viễn thông Toàn cầu, Bộ Công an được thành lập tháng 11 năm 2011.
  • Công ty GTEL ICT mang trong mình sứ mệnh là đơn vị tiên phong, đi đầu trong xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại vào sản xuất kinh doanh, tạo ra chuỗi sản phẩm, giải pháp có giá trị vượt trội về sức cạnh tranh trên thị trường; và đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên biệt của lực lượng CAND góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh trật tự trong tình hình mới của đất nước.

Ban lãnh đạo công ty xác định tầm nhìn:

Đưa Công ty TNHH Công nghệ thông tin và Truyền thông GTEL trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, không ngừng khai phá những con đường mới, đóng góp cho sự phát triển công nghệ thông tin nước nhà, nâng tầm trí tuệ Việt, góp phần xứng đáng hiện thực hóa chủ trương đưa nước ta trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin, trở thành hạt nhân cốt lõi trong phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông của lực lượng CAND.

GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ

Công ty GTEL ICT tự hào khi nhận được những chứng chỉ, bằng khen của các Cơ quan, Tổ chức trao tặng